Slunce – přítel

Každému průměrně vzdělanému člověku je jasné, že život na naší planetě by nebyl možný bez slunečních paprsků. Obecně vzato na naši planetu, stejně jako na ostatní planety naší sluneční soustavy dopadá nejrůznější sluneční záření neboli záření, jehož zdrojem je naše nejbližší hvězda. Je to záření například ultrafialové, infračervené, záření gama, záření ve viditelném spektru, elektromagnetické vlnění, takzvaný sluneční vítr, neboli proud elektricky nabitých částic a další. Mnohé záření je nezbytné pro život na naší planetě, růst rostlin, ohřívání planety a podobně.

Slunce – nepřítel

Mimo užitečného záření je mnohé záření ale pro život také škodlivé. I záření užitečné v nadměrné míře může škodit. Proto jsme nuceni i na naší planetě se před nadměrným a nežádoucím zářením chránit. K tomu slouží nejrůznější stínící technika.

Categories: Nezařazené